Kursvillkor

Villkor

I kostnaden (3 650 kr för en person, 6 600 kr för par) ingår:

  • Kursen (2,5 dagar) inklusive luncher, fika och kursmaterial.
  • Boken Att leda barn med dialog och öppenhet.
  • En fri inspirationsträff med andra kursdeltagare (kvällstid, ca 2,5 h), samt därefter möjlighet till deltagande vid fler tillfällen till självkostnadspris (ca 100 kr).Dessa inspirationsträffar erbjuds ca två gånger per halvår.
  • Möjlighet till ett coachingtillfälle (2 h) med kursledare till specialpris (>80% rabatt).

Viewpoints kan erbjuda förmånligt hotellboende i anslutning till kurslokalen.

Kursavgiften faktureras vid bekräftad bokning. Betalningsvillkor 30 dagar, men senast 10 dagar före kursstart.

Avbokningsregler

Viewpoints följer branschens standardregler för avbokning av öppen kurs, som formulerats av Utbildningsföretagens förening.

Anmälan är bindande så snart Viewpoints accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Avbokning ska alltid ske skriftligt till Viewpoints.

Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart debiteras 100% av kursavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person efter samråd med Viewpoints.

Viewpoints har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.