Att leda barn med dialog och öppenhet

Om kursen

Föräldraskap är ledarskap. Som förälder ställs man inför mängder av vardagliga utmaningar där man behöver behärska de färdigheter som hör till ledarskapets hantverk. I kursen Att leda barn med dialog och öppenhet presenteras verktyg och metoder för att leda och samarbeta med sina barn. Eftersom ledarskap börjar inifrån betonas också vikten av att rikta kameran mot sig själv och på så sätt bli varse hur de egna beteendena och reaktionerna påverkar ens relationer.

Mål med kursen

 • Utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta på ett sådant sätt att man konstruktivt tar hand om vardagens utmaningar.
 • Utveckla förmågan att stötta sina barns utveckling.
 • Utveckla förmågan att upprätthålla och fördjupa nära relationer med sina barn.

Kursinnehåll

I kursen behandlas bland annat följande områden:

 • Konstruktiv beslutsprocess som gör att barnen känner sig hörda och involverade.
 • Gemensam problemlösning för att hitta lösningar som fungerar för alla.
 • Bemöta och hantera negativa känslor; både de egna och barnens.
 • Lyssna upp sina barns självkänsla istället för att prata upp den.
 • Stå för sina beslut och möta sina barns reaktioner när besluten går dem emot.
 • Stötta sina barns problemlösning utan att ta över deras problem.
 • Balansera sina behov med barnens behov.
 • Etablera en konstruktiv kritikkultur; att ta och ge kritik på ett sådant sätt att det tar udden av upprördheten och faktiskt leder till en lösning på problemet och en stärkt relation.
 • Konstruktiv konflikthantering; hur man förebygger, hur man hanterar och hur man medlar.
 • Hur man förändrar sitt ledarskap i takt med barnens utveckling så att barnen lär sig ta mer och mer ansvar för sina egna beslut och vägval.

Kursen fokuserar på konkret träning i centrala kommunikationsfärdigheter och genomförs i en blandning av seminarium, övningar, gruppdiskussioner, självreflektion och feedback.

Omfattning

2 dagar (en helg) plus en uppföljande halvdag efter 1-2 månader.

Vad ingår

 • Kursen inklusive luncher, fika och kursmaterial.
 • Boken Att leda barn med dialog och öppenhet.
 • En fri inspirationsträff med andra kursdeltagare (kvällstid, ca 2,5 h), samt därefter möjlighet till deltagande vid fler tillfällen till självkostnadspris (ca 100 kr).
 • Möjlighet till ett coachingtillfälle (2 h) med kursledare till specialpris (>80% rabatt).

Ladda ner pdf med kursbeskrivning