Lärande och utveckling

Föräldraskap är ledarskap och ledarskapsutveckling är personlig utveckling. Det är roligt tycker de flesta, men också krävande. Det frestar på att förändra sitt beteende och det kräver mod och öppenhet att se sina beteenden öppet och ärligt. Det behövs också träning i vardagen för att ge resultat. Det kan verka nära nog omöjligt för många att ta sig tid till, i synnerhet när all vaken tid för en förälder tycks gå åt till arbete och barn.

För att ändra och utveckla sitt beteende behöver man förstås vara motiverad, men man behöver också hitta en struktur som gör att man kan väva in träning och utveckling i vardagen, utan att det blir en mängd höga trösklar att ta sig över hela tiden.

Viewpoints föreslår och uppmuntrar en sådan struktur och metodik i anslutning till de föräldraskapskurser som erbjuds. Denna metodik bygger bla på den självklara insikten att en kurs inte är ett fristående block, utan en byggsten som måste vävas in i en helhet för att ge resultat.

1. Förberedelser

Förberedelserna är inte omfattande, men är en viktig komponent för ett gott utbyte av kursen. Två delar ingår:

  • Läsning av valda delar i boken Att leda barn med dialog och öppenhet.
  • Reflektion kring de viktigaste utmaningar, situationer och problem man upplever i sitt föräldraskap. Det här är den viktigaste förberedelsen. Kursen inleds med en diskussion kring dessa utmaningar och problem och viss anpassning görs efter deltagarnas vilja och inriktning. Ju mer man tänkt igenom innan, desto större utbyte av kursen.

2. Kurs

Kursen Att leda barn med dialog och öppenhet är en utbildning i ledarskap och kommunikation för föräldrar. Läs mer om kursen här. Den omfattar 2,5 dagar, uppdelat på två dagar plus en uppföljande halvdag efter ca 1-2 månader.

3. Prova

Även den mest upplyftande kurs riskerar att hamna i bokhyllan när vardagens krav slår till. För att hålla fokus behövs en enkel struktur där man påminns om, inspireras av och reflekterar kring användandet av färdigheterna.

  • Ju bättre man jobbat inför och under kursen med att formulera de utmaningar och situationer man vill förbättra, desto större chans att kunna hålla fokus efter kursen. Tid anslås under kursen till att göra en plan för det man vill fokusera på. Det är viktigt att inte försöka allt på en gång, för då kan man vara säker på att inget blir gjort.
  • Precis som med all träning blir man motiverad om man tidigt kan se positiva resultat. Så brukar bli fallet med de verktyg och metoder som kursen tar upp och det gör det lättare och mer inspirerande att fortsätta. Ibland räcker det till och med att man blir uppmärksam på det egna beteendet och hur kontraproduktivt det kan vara, för att man ska motiveras att fortsätta.

4. Kursavslutning

Kursen är uppdelad på två tillfällen för att möjliggöra praktik mellan kurstillfällena och därmed utbyte av konkreta erfarenheter. Under den avslutande halvdagen är det få nya moment som introduceras, lite beroende på hur det gått för deltagarna. Fokus är istället på att utbyta erfarenheter, få stöd i sin reflektion och få nya insikter om bästa vägarna framåt.

5. Praktik

Det är i vardagens praktik som färdigheterna från kursen slipas och utvecklas. Genom att fokusera på några få utvecklingspunkter, börja med de enklare situationerna och ofta reflektera över och våga se sitt eget beteende, ökar man chansen till en bra utveckling. Lägg tyngden på de framsteg du gör, istället för att enbart tänka på de tillfällen då du fortfarande gör fel. Använd gärna din partner, eller någon annan person, som bollplank när du reflekterar. Denne måste inte ha gått kursen själv – det behövs ibland bara att du har någon att prata med för att det ska hjälpa. "När man har sagt vad man tänker, kan man tänka på vad man har sagt", som beteendevetarpionjären Gregory Bateson ska ha sagt.

6. Stöd och inspiration

Ibland kan det kännas otillräckligt med den egna reflektionen och det kan istället vara både till hjälp och till inspiration att lyssna till andra personers erfarenheter och få dela med sig av sina egna erfarenheter.

Viewpoints erbjuder två sätt att få ytterligare stöd och inspiration. De är inte centrala för att man ska lyckas tillämpa kursen i vardagen, men kan vara ett sätt att hålla fokus och motivation uppe för några. De erbjuds till självkostnadspris för att kostnaden ska vara så litet hinder som möjligt.

  • Inspirationsträff med andra kursdeltagare (kvällstid, ca 2,5 h). En fri träff ingår i kurspriset. Därefter får man delta vid så många tillfällen man vill till självkostnadspris (ca 100 kr). Dessa inspirationsträffar leds av kursledare och erbjuds ca två gånger per halvår.
  • Individuell coaching med kursledare (eller i par om man gått kursen som par). Några deltagare kan vara intresserad av individuell coaching för att bollplanka på djupet kring olika utmaningar. I kurspriset har man option på ett coachtillfälle (2 h) till kraftigt rabatterat pris (>80%).

Ladda ner som pdf