Det goda lyssnandet

Det goda lyssnandet – att lyssna så andra talar

"Men jag vill ju bara hjälpa!". Vi har så goda intentioner när vi ska stötta andra människor som har problem – vänner, kollegor, medarbetare. Och ändå blir de inte tacksamma över våra råd, förslag, uppmuntranden mm.

Ett grundfel vi gör är att vi försöker lösa deras problem åt dem, istället för att stötta dem i deras problemlösning. Det blir de inte hjälpta av. Möjligen sura. Istället bör vi lyssna på dem på ett annat sätt.