Föräldraskap som kommunikationsträning

Det trötta barnet säger inte "jag är trött", utan bråkar om andra saker. Så gör vi vuxna ofta också – vi verbaliserar inte våra känslor och behov direkt och öppet.

Att vara förälder innebär att vara tätt inpå andra människor med många och nära interaktioner. Det är ett veritabelt träningsläger, och genom att dra lärdom av allmängiltigheten i dessa möten, lägger vi grunden för en förbättrad kommunikation med andra människor, stora som små.