Föräldraskap är ledarskap

Som förälder ställs man inför mängder av vardagliga utmaningar där man behöver behärska de färdigheter som hör till ledarskapets hantverk. Bland de viktigaste kan nämnas förmågan att:

  • involvera barnen i en konstruktiv beslutsprocess och ge dem möjlighet till rimligt självbestämmande.
  • hantera förändringar och förändrade förutsättningar.
  • bemöta och hantera negativa känslor, både sina egna och barnens.
  • stå för sina beslut och möta sina barns reaktioner när man tar beslut som går dem emot.
  • etablera en konstruktiv kritikkultur, både vad gäller kritik från och mot barnen.
  • arbeta förebyggande för att undvika konflikter, samt om såna uppstår hantera dem omgående och konstruktivt. Man behöver också veta när man ska låta barnen hantera sina egna konflikter och när man ska gå in och medla.
  • delegera så att man säkrar att barnen kan göra det de ska och att de får rimlig autonomi för att finna egna metoder och lösningar, samtidigt som man inte svär sig fri från sitt övergripande ansvar.
  • möta och stötta sina barn när de har problem utan att ta över problemlösningen.
  • förändra sitt ledarskap i takt med barnens utveckling, så att de får och kan ta ett allt större ansvar för sina egna beslut och vägval.

 

Dessa förmågor är såna som ledare behöver oavsett om man leder vuxna eller barn. Du kan säkert känna igen både förekomsten och avsaknaden av en del av dem på din arbetsplats, kanske hos din chef, kanske hos dig själv.

Jag tror på ett demokratiskt och involverande ledarskap, och det gäller även i förhållande till mina barn. Barn är redan i ung ålder kapabla att delta på olika sätt, på deras egen nivå, och de har behov av att bli sedda och hörda, att få komma till tals och att känna sig delaktiga och involverade.

Samtidigt är det jag som är ledaren i gruppen och jag kan inte avsäga mig mitt övergripande ansvar. Jag kan tex inte lägga mig platt för att mina barn blir arga och besvikna på mig om det är något som går dem emot. Då avsäger jag mig mitt ansvar som ledare och ser mer till mitt behov att bli omtyckt än till mina barns behov.

Föräldraskap är ledarskap. Om du är förälder, och därmed ledare, kan du fundera kring dessa färdigheter och hittar då kanske några där du vill och behöver utvecklas. Vad säger du? Är det några du tycker är extra viktiga, eller extra svåra?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*