Blogg om föräldraskap

I samband med att boken Att leda barn med dialog och öppenhet nu kommit ut, har jag startat den här bloggen. Den är, liksom boken, inriktad på föräldraskap, ledarskap och kommunikation.

I fokus för boken och bloggen är tre teman:

  • Hur man kan stötta barnens utveckling till trygga och kapabla vuxna.
  • Hur man kan kommunicera och samarbeta på ett sådant sätt att man konstruktivt tar hand om vardagens utmaningar.
  • Hur man kan upprätthålla och fördjupa nära relationer med barnen; inte bara relationer som kännetecknas av frånvaron av bråk.

Det handlar alltså om att kommunicera bra både för barnens skull och för min egen skull.

Metoder, verktyg och förhållningssätt som jag tar upp är inga konstigheter. Det är såhär jag arbetar med grupper och individer i arbetslivet, till exempel i workshops, coachsamtal och konflikthanteringsuppdrag. Det är också såhär jag försöker kommunicera med vänner och andra, och framförallt, det är såhär jag praktiserar mitt föräldraskap. Det är metoder och verktyg som kan tillämpas i alla relationer, oavsett ålder på den man kommunicerar med och oavsett vilken karaktär relationen har, även om det är föräldraskapssituationer som är i fokus på den här bloggen.

Min passion för dessa frågor gör att jag ofta hamnar i samtal och situationer som handlar om ledarskap och kommunikation i familjen. Min erfarenhet från alla dessa samtal med vänner, när­stående och andra, säger mig att många människor kan ha stor glädje av de här verktygen och förhållningssätten. Med ibland små medel kan goda resultat uppnås till glädje för alla inblandade.

Boken och bloggen tar avstamp i föräldraskapets kärlek och glädje. De flesta föräldrar är väldigt kärleksfulla och engagerade. Det känner barn och det är viktigt att ha med sig i sitt föräldraskap, där vardagen många gånger erbjuder slitsamma utmaningar.

Det finns många sätt att vara en bra förälder på och den här boken och bloggen visar bara på några av dessa. Om alla sig­naler tyder på att ditt barn mår bra och trivs med er kommuni­kation och du uppfattar er relation som så djup och bra som du önskar, då finns det inget självändamål i att förändra något, oav­sett hur andra föräldrar gör eller vad som skrivs här. Avsikten är att ge inspiration och verktyg för att ut­vecklas som förälder, inte att ge pekpinnar.

Ambitionen är att ta upp teman och situationer som är praktiskt användbara och lätt igenkännliga. Kärnan i min kompetens är kommunikation, samarbete och konflikthantering, så det är förstås de vinklar jag huvudsakligen tar upp.

Jag hoppas att du läser dessa inlägg med samma värme, ömsinthet och kärlek som de är skrivna – och bidra gärna själv med reflektioner och kommentarer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*