Jag-budskap

Vad är Jag-budskap?

Med Jag-budskap avses oftast Konfronterande Jag-budskap. Det är ett kraftfullt redskap för att framföra kritik till någon. Ett Jag-budskap medför ofta att den andre lyssnar, till skillnad från så kallade Du-budskap, vilka tenderar att försätta den andre i försvarsställning.

När använder man Jag-budskap?

Ett Konfronterande Jag-budskap används när någon beter sig på ett sätt som orsakar mig problem.

Hur går det till?

Ett Konfronterande Jag-budskap har tre komponenter:

  • En icke-skuldbeläggande beskrivning av den andres Beteende. Det ska vara faktamässigt, utan värderingar, tex "När du inte ringde igår..." istället för "När du struntade i att ringa igår..."
  • Den konkreta, påtagliga Effekten som beteendet har på mig. Detta är svaret på frågan "Varför är detta ett problem för mig?" Kan jag inte svara på den frågan blir det svårt att övertyga den andre om att ändra sig.
  • Mina Känslor kring dessa effekter (arg, ledsen, frustrerad osv). Denna komponent är mycket viktig, men kan samtidigt kännas ovan för många, jämfört med de två övriga.

Varför är det viktigt att uttrycka sina känslor i ett Jag-budskap?

  • Utan känslorna blir jag-budskapet endast kall logik.
  • När du uttrycker dina känslor så visar du vad det betyder för dig.
  • När du verbalt uttrycker de känslor du känner, så är du konsekvent med vad du signalerar icke-verbalt. "Jag är inte arg", går tex inte så bra ihop med en uppenbart arg uppsyn.
  • På samma sätt ska känslorna heller inte förstärkas på ett konstlat sätt. Det går inte ihop med de icke-verbala signalerna, utan riskerar istället att uppfattas manipulativt, ungefär "Den som är argast vinner".
  • Var försiktig med "falska" känslor, tex "Jag känner att du inte bryr dig om mig", betyder egentligen "Jag tror att du inte bryr dig om mig". En ledstjärna är att om man kan säga "att" efter "känner", så uttrycker man inte en riktig känsla.

Vad vinner man på att använda Jag-budskap?

När jag har ett problem med en annan vill jag lösa det. Då vill jag att den andre lyssnar på mig. Där är jag-budskapet ett överlägset redskap. Det är förvisso inget trollspö, och även ett skickligt formulerat jag-budskap kan ge defensiva responser, men sannolikheten för framgång är mycket större än om man exempelvis använder sig av du-budskap.