Aktivt lyssnande

Vad är Aktivt lyssnande?

Aktivt lyssnande är både en teknik och ett förhållningssätt. Aktivt lyssnande innebär att ge respons med egna ord på vad man just hört, för att på så sätt försäkra sig själv och den andre att man har uppfattat budskapet korrekt.

När använder man Aktivt lyssnande?

Aktivt lyssnande växte fram som ett terapeutiskt verktyg på 1940-talet, men har utvecklats till ett kraftfull redskap i alla sorters relationer och situationer där man vill stödja en annan människa, försäkra sig om tydlighet, undvika missförstånd, bygga förtroende edyl.

Hur går Aktivt lyssnande till?

Grundhållningen i aktivt lyssnande är att lyssna med empati, acceptans och närvaro. Empati innebär att försöka sätta sig in i den andres situation. Acceptans innebär att lyssna på den andres upplevelse utan att döma. Närvaro innebär att lyssna utan att fara iväg i andra tankar utanför det aktuella samtalet.

En aktivt lyssnande-respons innebär att med egna ord återge vad den andre just sagt och signalerat – verbalt och icke-verbalt: Vad sa den andre? Vad känner denne?

Vad vinner man på att använda Aktivt lyssnande?

Fördelarna med aktivt lyssnande är många. Några av dessa är:

 • Du försäkrar dig själv om att du har förstått budskapet korrekt.
 • Du visar den andre att du är intresserad av denne.
 • Du visar för den andre att du inte bara hört, utan även förstått.
 • Du ger den andre en möjlighet att ventilera sina känslor och uttrycka sig kring ett problem.
 • Du stöder den andres förmåga att själv lösa sina problem.
 • Du hjälper den andre att hitta från "presentationsproblemet" till kärnproblemet.
 • Det hjälper till att tydliggöra instruktioner och undvika missförstånd.
 • Det stärker din relation med den andre.

När bör man inte använda Aktivt lyssnande?

Vid några tillfällen är det direkt olämpligt med aktivt lyssnande:

 • När det är jag som har ett problem med någon och behöver konfrontera denne.
 • När det är helt uppenbart vad budskapet är, tex "Vet du vad klockan är?"
 • När jag märker att jag inte klarar att lyssna på den andre med empati, acceptans och närvaro, tex om jag är stressad och egentligen inte har tid, eller om den andre pratar om sådant som jag inte klarar att lyssna på med acceptans, såsom rasistiska utfall edyl.