Coaching

Viewpoints erbjuder coaching i samband med genomförda utbildningar, framförallt i syfte att stärka deltagarnas arbete med att tillämpa kunskaperna. Coaching erbjuds både som paket och i form av enstaka tillfällen.