“Det känns som att du…” – om falska känslor

Om man lyssnar på några som bråkar eller för den delen på sig själv när man bråkar med någon, så brukar det inte dröja länge innan man hör frasen ”Det känns som att du…”. Den är så vanlig att när man börjar lyssna efter den blir det nästan skrattretande.

Vad betyder det när man säger ”Det känns som att du…”? Ja, först och främst kan man konstatera att det inte är uttryck för en känsla. Man kan nämligen inte ”känna att”. Det är vad man kan kalla för en falsk känsla.

Det är både självbedrägligt och kontraproduktivt att uttrycka sig med ”det känns som att-fraser”. Det självbedrägliga ligger i att jag tror att jag uttrycker en känsla, medan jag i själva verket uttrycker en tanke, gissning, föreställning om vad den andra personen, tex mitt barn, tänker, känner, tycker eller vill. Om jag tex säger ”Det känns som att du inte lyssnar på mig”, då är det inte en känsla jag uttrycker, utan jag säger egentligen ”Jag tror att du inte lyssnar på mig”. Om jag säger ”Det känns som att du alltid är irriterad på mig” – då säger jag egentligen ”Jag tror att du alltid är irriterad på mig”.

Det är möjligt att dessa gissningar stämmer, men jag vet det inte säkert. Självbedrägeriet ligger i att jag intalar mig att det på något sätt är en verklighet, eftersom jag faktiskt har rätt till mina känslor och det är så här jag känner. Men det är inte det, eftersom det inte är någon känsla jag har uttryckt.

Däremot kan jag förstås ha uppfångat signaler och gissat rätt, men då bör jag prova denna gissning och inte ta den som en sanning. Istället för att säga: “Det känns som att du alltid är sur på mig”, stämmer jag av min tolkning med mitt barn: ”Du verkar väldigt sur på mig för något – är det så?”. För här kommer vi till den kontraproduktiva delen med att uttrycka sig med ”Det känns som att du…”. När jag uttrycker mig anklagande eller med påståenden, då kommer den defensiva reaktionen som ett brev på posten – i synnerhet om min gissning ligger lite snett. Om jag däremot uttrycker mig prövande och öppet visar att jag inte ser min tolkning som en absolut sanning, då är det lättare för mitt barn att sänka garden och öppna upp sig. Prova gärna – det känns som att du skulle kunna ha nytta av det…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*