Bakgrund till namnet Viewpoints och till logon

Viewpoints

Det är mycket vi tar för givet när vi kommunicerar med andra; som vi uppfattar som sant och entydigt, när det i själva verket är vår subjektiva bild och tolkning av en situation. Som när jag tycker att "du borde ha förstått att…" eller när jag tar för givet att det jag säger bara kan uppfattas på ett sätt – mitt sätt.

Vi behöver förstå och acceptera att olika människor ser saker på olika sätt – att vi helt enkelt har olika synvinklar, viewpoints. Acceptans av detta innebär inte bara att säga 'ja, det är väl klart jag begriper att vi ser saker olika'. Genuin acceptans medför att jag inte slösar tid på att försöka övertyga någon annan om att mitt sätt att se på saken är rätt sätt, utan att jag istället uttrycker min synvinkel och det jag vill samtidigt som jag försöker sätta mig in i den andres situation och synvinkel.

Når man dit uppnår man dramatiska fördelar. Vi blir tex mycket mer effektiva i vanliga, vardagliga situationer när vi eftersträvar tydlighet och ömsesidig förståelse istället för att, ofta felaktigt, utgå från att alla självklart har samma bild av ett problem, en uppgift, eller en situation.

Genom att lyssna på andras synvinklar med nyfikenhet och respekt får man dessutom bredare input och ett mer kreativt klimat.

Vi blir också mycket mer konstruktiva i att hantera konflikter och missförstånd, när energin kan ägnas åt att lyssna på varandra och åt att finna lösningar, istället för att kämpa om vems bild som är den rätta.

Eftersom det här är en så central del i framgångsrik kommunikation har vi valt att reflektera det i företagsnamnet – Viewpoints.

Logon

Den som någon gång vandrat i berg vet hur annorlunda landskapet ser ut om man vänder sig om och tittar tillbaka dit man just kommer ifrån. Man kan knappt tro att det är samma plats. Det uttrycker väldigt väl att en och samma plats – eller situation i överförd bemärkelse – kan te sig dramatiskt olika från olika synvinklar.

Det finns platser i världen med väldiga sanddyner, över hundra meter höga. Där finns samma effekt som i bergen med olika vyer från olika synvinklar. Men där finns ytterligare en effekt: sanddyner "vandrar" – de är inte desamma år från år. Det betyder att även från en och samma plats, så kommer vyn över tid att förändras. I överförd bemärkelse handlar det förstås om att våra egna synvinklar och perspektiv förändras över tid.

Därför är sanddynerna lämpliga som visuell symbol för Viewpoints.