Känslor är inte farliga

Känslor är en viktig del av människans liv. De är i grunden ett signalsystem som utvecklats genom den mänskliga evolutionen. De har hjälpt oss, och hjälper oss alltjämt, att uppmärksamma saker som har, eller kan ha, betydelse för oss.

Samtidigt har många väldigt svårt att hantera känslor på ett bra sätt, både sina egna och andras. Det är till exempel obehagligt att se andra människor ha det jobbigt och det gäller naturligtvis allra mest när det handlar om ens egna barn. Man vill så förtvivlat gärna att han ska vara glad igen och man försöker därför ”vrida” känslorna rätt. Men då riskerar man att göra barnet en otjänst. Det är ok att känna det man känner och det leder inte till något gott att stänga inne sina känslor.

Känslor är nämligen inte farliga – känslor bits inte.

Att förstå och acceptera sina känslor är en viktig del i att förstå och acceptera sig själv, vilket i sin tur är en central komponent för en god självkänsla. Genom att lära sig känna igen sina känslor, med många nyanser, får man en rik känslopallet. Om man till detta lägger en god förmåga att hantera och uttrycka dessa känslor, så lägger man grunden för en god förmåga att hantera livets med- och motgångar. Så en av de absolut viktigaste sakerna du kan lära ditt barn är att inte vara rädd för sina känslor, utan istället kunna sätta ord på, acceptera och konstruktivt hantera dessa känslor.

Känslor ligger ofta i lager. Ilska är till exempel en vanlig ytlagerkänsla som täcker andra underliggande känslor, ofta rädsla. Tänk till exempel på hur man som förälder kan reagera med stor ilska när tonåringen kommer hem sent, när den underliggande känslan egentligen är oro och rädsla för att barnet ska fara illa. Dessa känslolager är ett viktigt skäl att inte agera på den ytligaste känslan utan gå lite mer på djupet, när det gäller ens egna känslor såväl som ens barns. När ditt barn blir argt på ett småsyskon, kanske det bakom ilskan ligger någon ledsenhet över något som hänt under skoldagen. En tonåring har till exempel ofta väldigt starka känslor, men inte alltid verktygen för att förstå och sätta ord på dem. Där kan du som förälder vara till stor hjälp och stöd.

Det är genom att lära sig hantera känslorna i barndomens vardagliga situationer som man förbereder sig för att kunna hantera de svårare situationerna i livet. Man lär sig att de kan vara omskakande, men de förlamar en inte. Man lär sig att man kan hantera dem och gå vidare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*